حمل کردن صندوق فرهنگیان روز گذشته اخبار اجتماعی

حمل کردن: صندوق فرهنگیان روز گذشته اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات قهرمانی دنیا با ثبت رکورد تازه در یک ضرب و مجموع دنیا لاشا تالاخادزه ، نمایش تالاخادزه کامل شد

لاشا تالاخادزه، وزنه‌بردار گرجستانی، توانست دو رکورد در یک ضرب و مجموع دسته فوق سنگین دنیا را بشکند.

قهرمانی دنیا با ثبت رکورد تازه در یک ضرب و مجموع دنیا لاشا تالاخادزه ، نمایش تالاخادزه کامل شد

نمایش تالاخادزه کامل شد/قهرمانی دنیا با ثبت رکورد تازه در یک ضرب و مجموع دنیا لاشا تالاخادزه

عبارات مهم : نمایش

لاشا تالاخادزه، وزنه بردار گرجستانی، توانست دو رکورد در یک ضرب و مجموع دسته فوق سنگین دنیا را بشکند.

به گزارش ایسنا، در آخر مسابقه دسته فوق سنگین وزنه برداری قهرمانی جهان، لاشا تالاخادزه گرجستانی رکورد مجموع دنیا را هم شکست.

قهرمانی دنیا با ثبت رکورد تازه در یک ضرب و مجموع دنیا لاشا تالاخادزه ، نمایش تالاخادزه کامل شد

تالاخادزه با ثبت رکورد 477 کیلوگرم، رکورد مجموع دنیا را که با 473 کیلوگرم در اختیار خودش بود، چهار کیلوگرم ارتقا داد.

تالاخادزه در یک ضرب 220 کیلوگرم را مهار کرد و رکورد یک ضرب دنیا را سه کیلوگرم ارتقا داده بود.

لاشا تالاخادزه، وزنه‌بردار گرجستانی، توانست دو رکورد در یک ضرب و مجموع دسته فوق سنگین دنیا را بشکند.

او در دوضرب 257 کیلوگرم ثبت کرد.

بنابراین در دسته فوق سنگین تالاخادزه رکورد جدیدی را در یک ضرب و مجموع دسته فوق سنگین ثبت کرد.

واژه های کلیدی: نمایش | ثبت رکورد | قهرمانی جهان | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs