حمل کردن صندوق فرهنگیان روز گذشته اخبار اجتماعی

حمل کردن: صندوق فرهنگیان روز گذشته اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری بازداشت یک خواننده پاپ در پایتخت کشور عزیزمان ایران

س.ح که از خواننده های پاپ ایرانی است با توجه به شکایت هایی که از او شده است بود به وسیله مقام قضائی بازداشت شد.

بازداشت یک خواننده پاپ در پایتخت کشور عزیزمان ایران

بازداشت یک خواننده پاپ در تهران

عبارات مهم : ایران

س.ح که از خواننده های پاپ ایرانی است با توجه به شکایت هایی که از او شده است بود به وسیله مقام قضائی بازداشت شد.

به گزارش فارس، ابتدای پیگیری به پرونده خواننده معروف دو زن جوان در پرونده ای مشابه از یک فرد با هویت س.ح شکایت کردند.

بازداشت یک خواننده پاپ در پایتخت کشور عزیزمان ایران

این زن ها هر دو نفر از متهم به علت آزار و اذیت شکایت کرده بودند.

اما این تمامی ماجرا نبود و سه شاکی دیگر نیز به همین منوال به پرونده اضافه شده است بودند که مدعی بودند با خواننده پاپ با هویت س.ح بعد از ریختن طرح دوستی با آنها سرشان را کلاه گذاشته و مقادیری پول نیز از آنها گرفته و دیگر بعد نداده است.

س.ح که از خواننده های پاپ ایرانی است با توجه به شکایت هایی که از او شده است بود به وسیله مقام قضائی بازداشت شد.

با توجه به تجمیع پرونده ها، عنوان از سوی کارآگاهان اداره شانزدهم آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ در حال پیگیری بود تا اینکه متهم به وسیله ماموران و با هماهنگی قضایی با شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران بازداشت و روانه زندان شد.

تحقیقات در این پرونده ها در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در جریان است و به زودی از ابعاد و زوایای پنهانی آن پرده برداشته خواهد شد.

گفتنی است متهم اگرچه خواننده معروفی نبوده ولی با این شگرد که با استفاده از تصویر های زیادی که به همراه بازیگران و خواننده های معروف داشته است سر زنان بیچاره را کلاه گذاشته و با آنها طرح دوستی می ریخته است و از بعضی از آنها ابتدای امر و از بعضی از آنان در انتهای امر اخاذی می کرده است.

بازداشت یک خواننده پاپ در پایتخت کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | دوستی | پرونده | ایرانی | بازداشت | خواننده | شکایت کردن | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs