حمل کردن صندوق فرهنگیان روز گذشته اخبار اجتماعی

حمل کردن: صندوق فرهنگیان روز گذشته اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی کرم‌هایی که حتی بدون سر هم نور را تشخیص می‌دهند

دانشمندان هندی دریافته‌اند کرم‌های مسطح پلاناریا حتی اگر سرشان را از دست دهند، باز هم نور را حس می‌کنند.

کرم‌هایی که حتی بدون سر هم نور را تشخیص می‌دهند

کرم هایی که حتی بدون سر هم نور را تشخیص می دهند

عبارات مهم : تصویر

دانشمندان هندی دریافته اند کرم های مسطح پلاناریا حتی اگر سرشان را از دست دهند، باز هم نور را حس می کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از نیوساینتیست، کرم های مسطح پلاناریا گریزان از نور، توانایی قابل توجهی در احیای بخش های از بین رفته بدنشان دارند، با این حال، محققان هندی به تازگی دریافته اند حتی زمانی که این کرم ها سرشان از تنشان جدا می شود، باز هم از نور گریزان اند و آن را حس می کنند.

کرم‌هایی که حتی بدون سر هم نور را تشخیص می‌دهند

این کرم ها اغلب در تاریکی و محیط های آبی زندگی می کنند که نور به آن دسترسی ندارد. چشم های این حشرات برعکس چشم های انسان، ساختار پیچیده ای ندارند ولی تعداد زیادی از آن ها دو چشم بدوی (eyespot) بدون عدسی روی سرشان دارند که می توانند شدت نور را شناسایی کنند.

محققان “موسسه زیست شناسی سلول بنیادی و پزشکی احیا” در هند در مطالعه جدید، بینایی گونه ای کرم مسطح پلاناریا موسوم به Schmidtea mediterranea را بررسی و تایید کردند که چشم های بدوی این موجود ترغیبش می کند که از نور مرئی روی بگرداند.

دانشمندان هندی دریافته‌اند کرم‌های مسطح پلاناریا حتی اگر سرشان را از دست دهند، باز هم نور را حس می‌کنند.

با این حال، محققان به طور غیرمنتظره ای دریافتند گرچه چشمان بدوی و غیرپیچیده این گونه کرم، فاقد گیرنده های نوری طول موج خاص هست، این موجود زیاد از نور آبی گریزان است تا از نور قرمز. دانشمندان بر این باورند این کرم ها با مقایسه کردن میزان نور مرئی جذب شده است به وسیله چشمان بدوی ارزش و نه دیدن رنگ خود نور، نورهای متفاوت را از یکدیگر تشخیص می دهند.

اما کشف تیم علمی به همین جا ختم نشد و آن ها از این واقعیت استفاده کردند که کرم های مسطح پلاناریا می توانند بعد از این که سرشان از بدنشان جدا می شود، به زندگی خود ادامه دهند و سرهایشان را دوباره رشد می دهند.

محققان به دنبال بررسی چگونگی تصویر العمل این کرم ها در هنگامی بودند که این موجودات سر نداشتند؛ آنها دریافتند این کرم ها حتی زمانی که سر نداشتند، باز هم به نور تصویر العمل نشان می دادند ولی این بار به نور فرابنفش و نه نور مرئی. این بدهید معناست که کرم ها دو شیوه کاملا مستقل از هم را جهت تصویر العمل به نور تکامل داده اند: یکی از این روش ها از طریق دو چشم بدوی و مغزشان عمل می کند و روش دیگر مشمول بر تمامی بدن به جز چشم هاست و این همان مکانیسمی است که دانشمندان به دنبال شناسایی آن هستند.

کرم‌هایی که حتی بدون سر هم نور را تشخیص می‌دهند

طی یک هفته ای که جهت احیای سر بریده شده است این کرم ها وقت برد، تیم علمی بر میزان سرعت احیای چشم ها و مغز این موجودات نظارت داشت تا دریابند آنها چه هنگام دوباره به نور مرئی تصویر العمل نشان می دادند. چشم های بدوی این کرم ها بعد از چهار روز احیا شدند ولی آنها هنوز با شدت بیشتری به نور ماوراءبنفش تصویر العمل نشان می دادند تا نور مرئی.

فقط بعد از 7 روز بود که آن ها ترجیح زیاد خود جهت گریزان بودن از نور مرئی را بازیافتند و این به معنای این بود که چشم ها و مغزشان دوباره کنترل امور را دست گرفته بودند. در روز دوازدهم حساسیت این کرم ها به نورمرئی زیاد کردن یافت تا جایی که با شدت بیشتری به نور موجود در انتهای آبی منشور نور مرئی تصویر العمل نشان دادند.

دانشمندان هندی دریافته‌اند کرم‌های مسطح پلاناریا حتی اگر سرشان را از دست دهند، باز هم نور را حس می‌کنند.

دانشمندان تصور می کنند تصویر العمل این موجودات به نور فرابنفش مکانیسمی باستانی است و این که آن ها ابتدا به نور فرابنفش تصویر العمل نشان می دادند و تصویر العمل چشم ها و مغز این کرمها به نور مرئی، بعدها تکامل یافته هست. در واقع، کرم های مسطح پلاناریا طی تکاملشان، از تصویر العمل به نور فرابنفش به تصویر العمل به نور مرئی از طریق مغزشان تکامل یافته اند.

واژه های کلیدی: تصویر | محققان | دانشمندان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs