حمل کردن صندوق فرهنگیان روز گذشته اخبار اجتماعی

حمل کردن: صندوق فرهنگیان روز گذشته اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی برنامه خاص محققان ، با کسوف سه هفته دیگر می‌توان اندازه دقیق خورشید را محاسبه کرد؟

محاسبه ابعاد دقیق خورشید کار ساده‌ای نیست، ولی گرفتگی ۲۱ آگوست ۲۰۱۷ فرصتی مناسب را جهت تصحیح محاسباتی که دانشمندان تاکنون انجام داده‌اند فراهم خواهد آورد.

برنامه خاص محققان ، با کسوف سه هفته دیگر می‌توان اندازه دقیق خورشید را محاسبه کرد؟

با کسوف سه هفته دیگر می توان اندازه دقیق خورشید را محاسبه کرد؟/برنامه خاص محققان

عبارات مهم : خورشید

محاسبه ابعاد دقیق خورشید کار راحت ای نیست، ولی گرفتگی ۲۱ آگوست ۲۰۱۷ فرصتی مناسب را جهت تصحیح محاسباتی که دانشمندان تاکنون انجام داده اند فراهم خواهد آورد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از گيزمگ، تعداد زيادي از دانشمندان باور عميق دارند كه خورشيد از آنچه محاسباتشان نشان مي دهد بزرگتر هست. دانشمندان ابعاد خورشيد را با دقت ابعاد زمين و ماه نمي شناسند.

برنامه خاص محققان ، با کسوف سه هفته دیگر می‌توان اندازه دقیق خورشید را محاسبه کرد؟

خاوير جوبير مدلي دقيق را از خورشيد گرفتگي ها و ماه گرفتگي ها خلق مي كند كه با تلفيق با داده هاي گوگل مپ محل دقيق افتادن سايه خورشيد روي زمين و شكل هر گرفتگي در هر نقطه از زمين را مشخص مي كند.

جوبير و ارني رايت از ناسا،نحوه مطابقت خورشیدگرفتگی ها با داده های به دست آمده از رصدخانه دینامیک خورشیدی را مورد مطالعه قرار داده اند. در این رصدخانه ابزاري جهت عكسبرداري از خورشید تخصیص داده شده است داده شده است که در اين عكس ها هر پیکسل به اندازه مساحت منطقه اي روی سطح خورشید است.

محاسبه ابعاد دقیق خورشید کار ساده‌ای نیست، ولی گرفتگی ۲۱ آگوست ۲۰۱۷ فرصتی مناسب را جهت تصحیح محاسباتی که دانشمندان تاکنون انجام داده‌اند فراهم خواهد آورد.

به گفته ارنی رایت، اندازه گیری این فاصله ها سخت تر از چیزی است که تصور می شود. بدهید گونه نیست که یک خط کش در کنار تصویر ها قرار دهید و بفهمید که خورشید چقدر بزرگ هست. رصدخانه دینامیک خورشیدی دقت مورد نیاز جهت دریافتن اندازه واقعی خورشید را ندارد. جوبیر نيز اعتقاد است تطبيق دادن تصاوير گرفتگي ها با مدلسازي آنها تنها زماني معني دار مي شوند كه شعاع خورشيد چند صد كيلومتر افزايش پيدا كند. وي مي گويد يك جاي كار مي لنگد، ولی فقط تا همين حد مي دانم.

پیدا کردن اندازه دقیق خورشید کاری بس سخت هست. ولی تنها زمانی که می شود به دقیق ترین اندازه گیری نزدیک شد، زمانی است که ابعاد و مقیاس های خورشید را با مشاهدات و مدل های رایانه ای به دست آمده از خورشیدگرفتگی ها مطابقت دهند.

در حال حاضر دانشمندان به دنبال زیاد کردن سرمایه گذاری جهت رصد بهتر و نزدیک تر خورشید طی کسوف های آينده، به خصوص خورشیدگرفتگی پیش رو که 21 آگوست رخ خواهد داد و یکی از کامل ترین و نادرترین کسوف های تاریخ خواهد بود، هستند.

برنامه خاص محققان ، با کسوف سه هفته دیگر می‌توان اندازه دقیق خورشید را محاسبه کرد؟

ممکن است دانشمندان با انجام این کارها و به کارگیری چنین تمهیداتی آخر بتوانند یک اندازه قابل اعتماد و اتکا جهت ستاره بزرگ منظومه شمسی پیدا کنند.

شعاع خورشيد از گذشته 696 هزار كيلومتر محاسبه شده است هست، اين اندازه فوتوسفر خورشيد هست، بدنه اصلي كه طول موج هاي آن از روي زمين قابل مشاهده هست. اين محاسبه اولين بار در سال 1891توسط اخترشناسي آلماني به نام آرتور آورز انجام شد و به عنوان اندازه استاندارد خورشيد براي مدت ها قابل استناد بود.

محاسبه ابعاد دقیق خورشید کار ساده‌ای نیست، ولی گرفتگی ۲۱ آگوست ۲۰۱۷ فرصتی مناسب را جهت تصحیح محاسباتی که دانشمندان تاکنون انجام داده‌اند فراهم خواهد آورد.

اما در سال 2015 اتحاديه بين المللي نجوم واحدي براساس شعاع خورشيد تعريف كرد كه براساس مطالعه اي كه در سال 2008 انجام گرفته بود، مقدار شعاع 695700 كيلومتر مشخص شده است بود؛ تا اخترشناسان بتوانند از اين واحد براي محاسبه ابعاد ديگر ستاره ها در جهخان استفاده كنند.

اما واقعيت اين است كه تلاش ها براي محاسبه شعاع دقيق خورشيد هرگز به تعيين اندازه اي دقيق، به دقت ابعاد زمين يا ماه منجر نشده است.

برنامه خاص محققان ، با کسوف سه هفته دیگر می‌توان اندازه دقیق خورشید را محاسبه کرد؟

واژه های کلیدی: خورشید | خورشيد | خورشید | دانشمندان | ماه گرفتگي | خورشیدگرفتگی | خورشيد گرفتگي | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs