حمل کردن صندوق فرهنگیان روز گذشته اخبار اجتماعی

حمل کردن: صندوق فرهنگیان روز گذشته اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت بودجه ۹۷ را مخالف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانست

با رأی اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، عدم انطباق بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی با بعضی بندهای برنامه ششم توسعه و نیز نشانه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصویب شد.

مجمع تشخیص مصلحت بودجه ۹۷ را مخالف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانست

مجمع تشخیص مصلحت بودجه ۹۷ را مخالف سیاست های کلی اصل ۴۴ دانست

عبارات مهم : سیاست

با رأی اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، عدم انطباق بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی با بعضی بندهای برنامه ششم توسعه و نیز نشانه سیاست های کلی اصل ۴۴ تصویب شد.

به گزارش فارس، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبحگاه امروز ۱۲ اسفندماه به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی تشکیل جلسه داد.

مجمع تشخیص مصلحت بودجه ۹۷ را مخالف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانست

در ادامه بررسی بودجه سال ۹۷ مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تطبیق با سیاست های کلی نظام، عنوان عدم انطباق بودجه با بعضی عناوین سیاست های کلی در هیات عالی نظارت مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هیات عالی نظارت که در جلسات قبل موارد مغایرت تبصره ها و بندهای بودجه با سیاست های کلی را مشخص و به شورای نگهبان اعلام کرده بود، در نشست امروز بعد از بحث و بررسی اعضاء و ارائه توضیحات نماینده دولت، مواردی از عدم انطباق بودجه با سیاست های کلی را تصویب کرد.

با رأی اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، عدم انطباق بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی با بعضی بندهای برنامه ششم توسعه و نیز نشانه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصویب شد.

بر اساس این گزارش ، با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع، عدم انطباق بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی با بندهای ۵-۱۳-۱۵-۳۲ برنامه ششم توسعه و نیز نشانه سیاست های کلی اصل ۴۴ مبنی بر کم کردن میزان تصدی گری دولت، تصویب شد که به شورای نگهبان اعلام خواهد شد.

واژه های کلیدی: سیاست | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs