حمل کردن صندوق فرهنگیان روز گذشته اخبار اجتماعی

حمل کردن: صندوق فرهنگیان روز گذشته اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان 3 ماه تمدید شد

یک عضو هیأت رئیسه مجلس از موافقت هیأت رئیسه با تمدید سه ماهه تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.

تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان 3 ماه تمدید شد

تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان 3 ماه تمدید شد

عبارات مهم : صندوق

یک عضو هیأت رئیسه مجلس از موافقت هیأت رئیسه با تمدید سه ماهه تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.

به گزارش ایسنا، اسدالله عباسی ، با بیان این مطلب اظهار کرد: روز گذشته درخواست هیأت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان جهت تمدید این عنوان در جلسه هیأت رئیسه مجلس مطرح شد و هیأت رئیسه با تمدید سه ماهه موافقت کرد.

تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان 3 ماه تمدید شد

جبار کوچکی نژاد روز گذشته در این باره اعلام کرده بود که درخواست شش ماهه خود را به هیأت رئیسه مجلس جهت تمدید تحقیق و تفحص ارائه کردند.

واژه های کلیدی: صندوق | فرهنگیان | روز گذشته | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs