حمل کردن صندوق فرهنگیان روز گذشته اخبار اجتماعی

حمل کردن: صندوق فرهنگیان روز گذشته اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی معضل اقلیم های خودمختار در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ، اتمام

اتمام حجت شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با مدیران شهری راجع به بخشنامه منع صدور هولوگرام، نشان از جدیت مدیریت تازه جهت مبارزه با فساد و براق سازی دارد. با ای

معضل اقلیم های خودمختار در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ، اتمام

اتمام حجت اخیر نجفی با مدیران شهرداری چه معنایی دارد؟ / معضل اقلیم های خودمختار در شهرداری تهران

عبارات مهم : ایران

اتمام حجت شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با مدیران شهری راجع به بخشنامه منع صدور هولوگرام، نشان از جدیت مدیریت تازه جهت مبارزه با فساد و براق سازی دارد. با این حال شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در این مسیر به همراهی مجموعه و مدیران شهرداری نیاز دارد، ولی باقی ماندن تعداد زیادی از مدیران قالیباف، دستیابی به نشانه را مسئله و سخت کرده هست.

به گزارش گزینش ، شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در نشست فصلی با مدیران شهرداری بخشنامه توقف صدور هولوگرام را «ناموس» شهرداری اعلام کرد و در یک اولتیماتوم جدی تاکید کرد: ” حتی یک مورد تخلف از این بخشنامه منجر به عزل می شود و این اتمام حجت من است.”

معضل اقلیم های خودمختار در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ، اتمام

این سخنان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در نخستین جلسه با مدیران مجموعه کنونی شهردار تهران، از چند جهت قابل بررسی هست. نخست اینکه نجفی نسبت به اجرای بخشنامه جدی و مصمم است و قصد مبارزه با فساد شرکت یافته شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران که میراث باقی مانده از مدیریت گذشته هست، را دارد، از این رو نسبت به اجرای بخشنامه تاکید دارد و توصیه دیگر اینکه بدنه اجرایی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران که مدیران منصوب قالیباف هستند، تبعیتی از بخشنامه ابلاغی ندارد و این اظهار نظر از موضع اقتدار شهردار نیست.

در حال حاضر روند تغییرات مدیران در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بسیار کند است و هنوز مدیران مدیریت گذشته در سازمانها و مناطق شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تصمیم گیر هستند. نظارت بر عملکرد این تعداد مدیر قطعا کار مشکل هست، ازاین رو این شائبه که بدنه موجود تبعیتی از دستورات شهردار تازه پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی کنند، مطرح می شود.

اتمام حجت شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با مدیران شهری راجع به بخشنامه منع صدور هولوگرام، نشان از جدیت مدیریت تازه جهت مبارزه با فساد و براق سازی دارد. با ای

خواسته یا ناخواسته باید بپذیریم که در حال حاضر بعضی از مدیران کنونی شهرداری تهران، اقلیم خودمختار خود را دارند. شهردار منطقه يك و معاونانش نمونه بارز این ماجرا هست. متاسفانه تخلفات ساخت وساز در این منطقه با وجود دستور کتبی توقف از سوی شورای عالی شهرسازی و معاون تازه معماری و شهرسازی همچنان ادامه دارد.

علیخانی: نمی خواهیم امثال شریفی را در مدیریت تازه داشته باشیم

محمد علیخانی مدیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تحلیل اظهار نظر شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به اتمام جحت جهت اجرای بخشنامه ممنوعیت صدور هولوگرام و ایجاد شائبه مبنی بر عدم تبعیت مدیران کنونی شهرداری از این بخشنامه ، به خبرنگار «انتخاب» می گوید: در صبحانه کاری هفته اخیر با شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به این مسایل پرداخته شد. شورای شهر مسئولیتی در بخش اجرایی ندارد و در انتصابات نیز هیچ دخالتی ندارد، ولی با توجه به اینکه باید پاسخگوی مردم باشیم از این رو نسبت به انتصابات بدون موضع گیری اظهارنظر می کنیم.

معضل اقلیم های خودمختار در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ، اتمام

وی با بیان اینکه نمی توان در یک وقت کوتاه، تمام مدیران کنونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را عوض کردن داد، می افزاید: تغییرات صورت گرفته نیز با انتقاداتی همراه است از این رو باید ساز و کار گزینش مدیران شهر بر اساس چارچوب مشخص باشد و انتصابات سلیقه ای صورت نگیرد لیکن ما نمی خواهیم امثال شریفی(قائم مقام قالیباف که هم اکنون به علت فساد مالی دستگیر شده است است) را در مدیریت تازه داشته باشیم یا اینکه جهت شهر تنها یک نفر تصمیم بگیرد. تصمیمات جهت اداره شهر باید با همکاری و تعامل میان شورا و شهرداری صورت گیرد. بدون شک در صورت ایجاد تعامل از بروز پرسشها کاسته خواهد شد.

حق شناس: اتمام حجت شهردار با این نشانه بود که به مدیران بگوید دستورالعمل را اجرایی کنند

اتمام حجت شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با مدیران شهری راجع به بخشنامه منع صدور هولوگرام، نشان از جدیت مدیریت تازه جهت مبارزه با فساد و براق سازی دارد. با ای

حق شناس مدیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز راجع به اظهارنظر تازه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت عزل مدیران و در پاسخ به اینکه آیا عدم رعایت دستوارت ابلاغی از سوی شهردار به علت این است که بدنه مدیریت قالیبافی هست، به خبرنگار «انتخاب» می گوید: دستورالعمل جهت شهردار مهم است از این رو دلواپس اجرای بخشنامه هستند لیکن فساد موجود در شهرداری ساختارمند شکل گرفته است و باید یک عامل بازدارنده جهت مبارزه با این فساد وجود داشته باشد. اتمام حجت شهردار نیز جهت این بود که به مدیران بگوید که باید دستورالعمل را اجرایی کنند.

وی اعتقاد است صحبتهای اخیر شهردار موید نگرانی جدی وی نسبت به اجرای بخشنامه است.

معضل اقلیم های خودمختار در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ، اتمام

امینی: نجفی راه مشکل در پیش دارد

امینی نایب مدیر شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز در این باره اعتقاد است اینکه از مدیران گذشته خواسته شود، کارها گذشته ارزش را انجام ندهند، اقدام سخت و مشکل هست. شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران راه مشکل را جهت مبارزه با فساد در پیش دارد.

وی به خبرنگار «انتخاب» می گوید: باید به شهردار وقت داد تا بتواند در وقت مناسب مدیران شایسته ای را گزینش کنند.

با تمام این اوصاف، بخشنامه توقف صدور هولوگرام که از آن به عنوان بخشنامه ضد فساد یاد می شود، گامی مثبت در جهت براق سازی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران است که مورد حمایت اعضای شورای شهر نیز قرار گرفته هست، چراکه از دید بسیاری از اعضای شورا صدور هولوگرام ها در مدیریت گذشته به علت وجود ساختار معیوب، محلی جهت بروز فساد بود به طوری که میلیاردها تومان اعتبار شهر به وسیله شرکت های کارگزاری بدون چارچوب مشخص جابجا و هزینه می شد.

حال گفته اخیر شهردار چه از موضع قدرت باشد چه ضعف، به علت تاکید بر اجرای قانون و مبارزه با فساد مالی است که قابل تقدیر هست. امید می رود جناب شهردار، در زدودن اشخاص غیرهمسو و غیرشفاف سرعت عمل بیشتری نشان دهد.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | مدیریت | شهرداری | شهردار تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs